Afvoergoten voor een spoorweggebied

Niet alle gebieden langs het baanlichaam kunnen via bv. een diepteafwatering afgewaterd worden. Meer bepaald verzegelde oppervlakken op niet overdekte perrons moeten snel en efficiënt door geschikte afwateringsinrichtingen van oppervlaktewater vrijgehouden worden. Opgedreven eisen, die aan de belastbaarheid en veiligheid en ook aan bouwkundige bijzonderheden gesteld worden, bv. geringe ter beschikking staande bouwhoogtes, impliceren bovendien speciale afwateringsoplossingen, zoals de robuuste afvoergoot, systeem MAXI, en de platte HYDROline PRO.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Yvonne Brouwer-Lieftink
Directeur / General Manager

Afvoergoten voor een spoorweggebied
Instellingen opgeslagen
Privacy-instellingen

Putdeksels en Straatkolken

Afvoergoten

Straatpotten

Tuin- en Landschapsverzorging