Afvoergoot HYDROblock - installatie-instructies asfalt

1) Voorbereiding

Plan vóór de installatie hoe het regenwater moet worden afgevoerd, b.v. via een bestaande ondergrondse pijp of een nabijgelegen greppel. Aanbevolen gereedschap voor de installatie: rubberen hamer, waterpas en richtlat met vasthoudstangen.

2) Graaf een geul

Verwijder het asfalt en graaf een geul.
y = 20 cm + goot hoogte (bis D 400) of y = 25 cm + goot hoogte (bis F 900)
x = 30 cm + goot hoogte (bis D 400) of x = 40 cm + goot hoogte (bis F 900)

3) Positie bepalen

Bepaal de loop van het afvoergoot met een liniaal. De liniaal zal later ook worden gebruikt om de gootelementen waterpas te stellen. De hoogte van het touwtje moet 3 mm onder de bovenrand van het asfalt liggen.

4) Bepaal het begin van de installatie

De installatie van de afvoergoot begint met het gootelement dat dient om het water af te voeren. Zowel afvoerelementen als inloopkast kunnen voor dit doel worden gebruikt. Als alternatief kan het spie-einde van het HYDROblock ook worden gebruikt om een ondergrondse leiding aan te sluiten. Bij gebruik van een inlaatbox moet de sleuf op de te gebruiken plaats dieper worden gegraven.

5) Betonnen fundering storten

Verleng de buis van de basislijn met een buismof. Plaats een betonnen fundering met een helling van C25/30 in de sleuf.
z = 20 cm (tot D 400) of z = 25 cm (tot F 900)
De gootelementen worden gezet wanneer het beton vochtig is.

6) Afvoerelement instellen

Plaats het afvoerelement op de buis of op het betonnen bed. De pijpopening wordt gesloten tot de installatie voltooid is, zodat er geen vuil in de pijp kan komen.

7) Smeermiddel

Breng smeermiddel aan op het spie-einde alvorens de gootelementen samen te voegen.

8) Stel meer gootelementen in

Verbind eerst de gootelementen losjes door spie-einde en mof.

9) Montagehulp

Trek vervolgens de gootelementen samen met de HYDROblock montagehulp. Voor het leggen van de nominale breedte 300 zijn 2 montagehulpen nodig die in de buitenste openingen van het rooster worden geplaatst. Voor het leggen van de goot in voetgangersuitvoering gebruikt u onze speciale Montagehulp FG. Houd er rekening mee dat er een kleine opening kan ontstaan wanneer de elementen in elkaar worden getrokken en deze kan worden gedicht met afdichtband.

10) Assemblageondersteuning

Om verplaatsing van de gootlijn tijdens het asfalteren te voorkomen, wordt aanbevolen ze met betonankers in de fundering vast te bouten of ze met een betonnen montagesteun vast te zetten.

11) Afdichtingsband aan de lange zijden

Breng een afdichtingsband volgens ZTV Fug - Stb 15 aan op de lange zijden van de HYDROblock-elementen om ook de uitzetting in dwarsrichting te compenseren.

12) Eindwanden invoegen

Plaats de bijpassende eindwanden aan de respectieve uiteinden van de gootlijn.

13) Funderingslaag en asfaltbindlaag

Plaats de funderingslaag en de asfaltlaag rond de afvoergoot.

14) Asfaltering

Leg asfalt op de afvoergoot en rol het in de weg. De afvoergoot is dan klaar voor gebruik.

HYDROTEC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve installatie van de afvoergoot.

Afvoergoot HYDROblock installatie instructies asfalt
Instellingen opgeslagen
Privacy-instellingen

Putdeksels en Straatkolken

Afvoergoten

Straatpotten

Tuin- en Landschapsverzorging