Project

ijzergieterij

HYDROTEC Technologies AG, Partner van HYDROTEC Nederland B.V., zal de productiecapaciteiten in de toekomst naar Duitsland verplaatsen. Met de bouw van een van de modernste ijzergieterijen van Europa wordt beoogd een verdere bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat en de bevordering van de regionale economie.

Project

ijzergieterij

HYDROTEC Technologies AG, Partner van HYDROTEC Nederland B.V., zal de productiecapaciteiten in de toekomst naar Duitsland verplaatsen. Met de bouw van een van de modernste ijzergieterijen van Europa wordt beoogd een verdere bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat en de bevordering van de regionale economie.

Project

ijzergieterij

HYDROTEC Technologies AG, Partner van HYDROTEC Nederland B.V., zal de productiecapaciteiten in de toekomst naar Duitsland verplaatsen. Met de bouw van een van de modernste ijzergieterijen van Europa wordt beoogd een verdere bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat en de bevordering van de regionale economie.

Lokale productie

Met de gieterij verplaatsen we 30% van onze productie naar onze vestiging in Noord-Duitsland. Dit helpt om transportroutes en CO2-uitstoot te verminderen.

Volledig elektrisch

In tegenstelling tot conventionele processen, waarbij cokes als brandstof wordt gebruikt en diverse gassen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu, smelt onze gieterij ruwijzer op 1200 °C met uitsluitend elektrische energie en stoot geen van deze gassen ter plekke uit.

Recycling van materialen

In onze gieterij produceren we gegoten producten zoals straatkolken en afdekkingen voor afvoergoten volgens de nieuwste technische normen. Onze producten kunnen worden gedemonteerd en gerecycled, zelfs na vele jaren.

Conceptaanzicht van de geplande gieterij

Luchtfoto van het bouwproject (mei 2024)

De productie terug naar huis brengen

CEO Uwe Brinkschulte ziet al voordelen in het terugbrengen van de productie naar huis. Alle belangrijke machines die we hebben besteld, komen uit Duitsland. We hebben hier de juiste technologie,” zegt Brinkschulte. De verwachte hoge energie-efficiëntie betekent dat de producten nu al de interesse wekken van nieuwe klanten vanwege hun lage CO2-voetafdruk. We zullen nieuwe partners aantrekken", zegt Brinkschulte, die gelooft dat zijn middelgrote bedrijf goed gepositioneerd is voor de toekomst.

Veelgestelde vragen

Waar komt de elektriciteit vandaan?

Onze locatie bevindt zich in Nedersaksen, de deelstaat met het grootste aandeel hernieuwbare energie in Duitsland, met een cumulatief vermogen van 12.542 MW [bron]. In 2023 werd de volledige elektriciteitsvraag van Nedersaksen voor het eerst gedekt door hernieuwbare energie. Er werd 50,8 TWh opgewekt en 50,4 TWh verbruikt. Het is echter belangrijk op te merken dat deze 100% alleen in deze specifieke vergelijking moet worden beschouwd en niet continu gedurende het hele jaar van toepassing is. Als gevolg van schommelingen in de output moeten conventionele methoden zoals gas en kolen af en toe worden gebruikt om de balans in evenwicht te brengen [bron].

Ons bedrijf profiteert aanzienlijk van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Desondanks blijft het voorlopig onvermijdelijk dat conventionele elektriciteit uit steenkool of gas ook geleverd zal worden tijdens perioden van lage productie uit hernieuwbare bronnen.

Naast deze externe factoren zijn we van plan om nog meer fotovoltaïsche systemen (zonnecellen) te bouwen met een capaciteit van 1 MW. Hiermee kunnen we ongeveer 20% van onze energiebehoefte zelf dekken bij een hoge stroomopwekking.

Hoeveel ploegendiensten draaien jullie?

In het begin wordt begonnen met één shift en tijdig wordt een tweede shift opgebouwd.

Hoeveel banen zal de gieterij creëren?

De gieterij zal naar verwachting ongeveer 20 banen per shift creëren, evenals banen in de upstream- en downstreamwaardeketen. In totaal verwachten we ongeveer 80 tot 90 nieuwe banen.

Welke producten worden lokaal geproduceerd?

We produceren straatkolken en roosters voor afvoergoten.

Worden er nog steeds producten geïmporteerd uit het buitenland?

We verplaatsen 30% van onze productie naar Noord-Duitsland. Samen met Turkije zullen we in totaal 50% van onze productie in Europa en omgeving hebben. De overige goederen zullen tot nader order worden betrokken uit India (44%) en China (6%).

Kunnen er ook gegoten producten op maat worden gemaakt?

Naast ons reguliere productassortiment zullen we ook individuele aanvragen van klanten verwerken en overeenkomstige producten produceren.

Waarom worden er geen straatpotten geproduceerd?

De productie van straatpotten is voorlopig niet gepland. De focus ligt steeds meer op de productie van straatkolken en roosters voor afvoergoten.

Waar haal je de grondstoffen vandaan?

Ruw ijzer, dat nodig is voor de productie van gietijzer, wordt rechtstreeks betrokken bij een plaatselijke grondstoffen- en recyclinghandelaar in onze buurt. Dit zijn waardevolle restmaterialen die bijvoorbeeld in de auto-industrie worden geproduceerd.

Worden er ook putdeksels geproduceerd in de gieterij?

Er zijn momenteel geen plannen om putdeksels te produceren in de gieterij.

Wanneer start de productie?

De start van de productie in de gieterij is gepland voor het voorjaar van 2025.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Yvonne Brouwer-Lieftink
Directeur / General Manager

IJzergieterij project
Instellingen opgeslagen
Privacy-instellingen

Putdeksels en Straatkolken

Afvoergoten

Straatpotten

Tuin- en Landschapsverzorging